Firemní identita

Vytvoříme spolu jednotný vizuální styl vaší firmy. Cílem je přetvořit váš příběh do výstižného loga, vizitek a firemních tiskovin, až k působivé propagaci na internetu.


Pro Kroužky na Palmovce

Nápadité a jednotné představení pestrého spektra jednotlivých kroužů i workshopů ukáže na vhodnou příležitost pro různorodý rozvoj dětí v blízkosti jejich domova. Propagační tiskoviny, navigace konání kroužků v budově, návrh a rozkres webu, facebooková inzerce.


Pro firmu Fonika

Vytvoření loga spojujícího ladnost přírodního jevu a technickou dokonalost s vedením zvuku v lidském těle bylo naplněním potřeby originální české firmy s vysoce kvalitními produkty. Vizitky, letáky, plakáty, inzeráty, potisk tašek, kartičky pro lékaře, objednávky.


Centrum dětí a mládeže Teen Challenge v Praze.

Výroční zprávy jsou z mé strany oceněním obětavé a náročné činnosti profesionálů i dobrovolníků pracujících s dětmi v jejich domovském Žižkově. Logo vyjadřuje, co je klíčem k srdci dětí. Kromě vytvoření loga, sazby výročních zpráv jsem na podporu hladkého otáčení klíče udělala také různé inzeráty, letáky a ozdobné placky. Zajímavý projekt umístil na svačinové krabičky potisky vzniklé z obrázků, které děti vytvářely během svého tvoření v Centru.